Menu
Home Page

Cila Primary School

Ysgol Gynradd Cila

Cymraeg

Saint David’s Day 2022

Still image for this video

Cylch y cymru

Still image for this video
A lovely way to end ‘Language Week’ dancing with our friends in the beautiful sunshine ☀️

Croeso! 

All the children from Nursery to Year 6 have been working really hard developing their Welsh language skills. Please have a look at some of our work below: 

 

Faint o’r gloch Mr Blaidd?

Still image for this video

Sut allwch chi help'ch plentyn?

How can I help my child?

Below are some Welsh phrases to use in the home.

Isod mae rhai ymadroddion cymraeg i'w defnyddio yn y catref.

Days of the week - Dyddiau'r wythnos 

 • Monday          -  Dydd Llun
 • Tuesday         -  Dydd Mawrth  
 • Wednesday    -  Dydd Mercher
 • Thursday       -  Dydd Iau
 • Friday            -  Dydd Gwener
 • Saturday        -  Dydd Sadwrn
 • Sunday           -  Dydd Sul

Months of the year- Misoedd

 • January          -   Ionawr
 • February        -   Chwefror 
 • March            -   Mawrth
 • April              -   Ebrill
 • May               -   Mai
 • June              -   Mehefin
 • July               -   Gorffennaf
 • August           -   Awst
 • September     -   Medi
 • October         -   Hydref
 • November      -   Tachwedd
 • December      -   Rhagfyr

Number- Rhif

 • 1   -   un
 • 2   -  dau
 • 3   -  tri
 • 4   -  pedwar
 • 5   -  pump
 • 6   -  chwech
 • 7   -  saith
 • 8   -  wyth
 • 9   -  naw
 • 10  -  deg

Colours- Lliwiau

 • Porffor
 •  Llwyd   
 •  Brown    
 • Oren  
 • Coch       
 • Glas    
 • Gwyrdd   
 • Melyn 
 • Pinc          
 • Du 

Simple Phrases- Ymadroddion

 • How are you?               -    Sut wyt ti?
 • Thank you                    -    Diolch
 • Fantastic                     -   Bendigedig
 • Very well thank you  -   Da iawn diolch
 • Terrible                       -  Ofnadwy
 • Tried                           -  Wedi blino
 • Happy                          -  Hapus
 • Sad                              -  Drist
 • Good morning       -  Bore da
 • Good afternoon    -  Prynhawn da
 • Good evening        -  Noswaith da
 • Good night           -  Nos da
 • Goodbye               -    Hwyl Fawr
 • Hello                      -    Helo/Shwmae

Below you will find a range of games, websites and apps that you might want to use at home to develop your Welsh language further

Achieving, Building, Celebrating

Top